Chức năng bình luận bị tắt ở Triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

(MPI Portal) – Ngày 07/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.
Hội thảo hoàn thiện Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp năm 2014. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)
Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, tạo cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm; bãi bỏ các yêu cầu, điều kiện tại thời điểm thành lập doanh nghiệp; đơn giản hoá thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp. Về công tác tổ chức triển khai, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thi hành Luật để bảo đảm hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp về cơ bản không bị gián đoạn và xáo trộn. Những cải cách quan trọng của hai Luật đã bước đầu phát huy hiệu quả, được người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đều tăng so với cùng kỳ năm 2014. Để thi hành đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp như: Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật này; Bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất với quy định của các Luật này; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật này, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9/2015; Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá tính hợp lý, hiệu quả của các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi theo nguyên tắc: bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết và không hợp lý, đơn giản hoá các điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm thiểu hình thức xin cấp phép, xác nhận… Đồng thời, rà soát các văn bản pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh ban hành không phù hợp về thẩm quyền theo quy định tại Luật đầu tư; đề xuất phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thay thế, bãi bỏ các văn bản trên; Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan quản lý nhà nước đối với 16 ngành, nghề theo Phụ lục 4 Luật đầu tư chưa có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh khẩn trương đề xuất Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo trong tháng 8/2015. Nghị quyết nêu rõ, các bộ, cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới của các Luật này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư để bảo đảm cho các Cổng thông tin này vận hành thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 12/2015. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác thi hành Luật; Tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện./.
Nguyễn Hương Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Filed in: Pháp luật Tags: ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn