Chức năng bình luận bị tắt ở Tinh thần “chọn bỏ” đã thắng “chọn cho” trong Luật Đầu tư

Tinh thần “chọn bỏ” đã thắng “chọn cho” trong Luật Đầu tư

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu. ảnh QH.

(TBKTSG Online) –  Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện rốt cuộc cũng đã được đưa vào Luật Đầu tư sửa đổi được Quốc hội thông qua này 26/11.

Danh mục bao gồm 267 ngành, nghề và được quy định tại Phụ lục 4 đi kèm với Luật Đầu tư. Việc danh mục này được đưa vào hay bỏ ra khỏi luật từng là vấn đề gây tranh cãi, do các bộ, ngành không ủng hộ. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu giải thích: “Để tăng cường tính công khai minh bạch của các chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tự quyết định hoạt động của mình, dự thảo luật đã quy định rõ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 kèm theo”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được hiểu là hạn chế quyền tự do đầu tư kinh doanh, do đó cần được quy định trong Luật nhằm bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong danh mục này bao gồm sản xuất con dấu, kinh doanh các loại pháo, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, kinh doanh dịch vụ bảo vệ , kinh doanh dịch vụ cầm đồ,… Căn cứ vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Luật này, Chính phủ sẽ tập hợp và công bố công khai trên cổng thông tin doanh nghiệp các điều kiện đầu tư áp dụng đối với cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Với các nghề cấm đầu tư kinh doanh, cơ quan soạn thảo thống nhất với các bộ, ngành hữu quan thu hẹp từ 51 lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ xuống còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật. Tất cả 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại điều này đều đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhưng được tổng hợp trong Luật Đầu tư sửa đổi để làm rõ hơn quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân. Những điểm trên trong Luật Đầu tư sửa đổi lần này được thiết kế theo tinh thần “chọn bỏ” (quy định những gì cấm, còn lại thì doanh nghiệp, nhà đầu tư được phép đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật, thay vì “chọn cho” (nghĩa là cái gì cho đầu tư kinh doanh thì ghi trong luật). Theo Luật Đầu tư mới được thông qua, nhà đầu tư nước ngoài được định nghĩa “là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.” Ủy ban Thường vụ giải thích, khái niệm nhà đầu tư nước ngoài căn cứ vào quốc tịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế. Về cơ chế áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tại Điều 23 của dự thảo Luật quy định điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 23 – Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC.

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Filed in: Pháp luật Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn