Chức năng bình luận bị tắt ở Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2016

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2016

(MPI) – Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.047 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 76.153 tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp và tăng 7,31% về số vốn đăng ký so với tháng 8/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9/2016 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 23,8% so với tháng trước.
Theo báo cáo, tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 so với tháng 8/2016, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.799 doanh nghiệp, giảm 10,3%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 71,5 nghìn lao động, giảm 36,7%, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 886 doanh nghiệp, giảm 16,2%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.644 doanh nghiệp, tăng 7,4%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.782 doanh nghiệp, tăng 6,2%. Trong 9 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 101.961 doanh nghiệp, trong đó: có 81.451 doanh nghiệp thành lập mới và 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16.294 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 28.803 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể là 8.365 doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2016, cả nước có thêm 81.451 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 629.094 tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,5% về số vốn đăng ký. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.789.514 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 629.094 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.160.420 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 928,7 nghìn lao động, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Về loại hình doanh nghiệp, trong 9 tháng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 44.149 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 20.674 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 13.331 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 3.285 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 12 doanh nghiệp. Trong số các loại hình doanh nghiệp thành lập chỉ có duy nhất loại hình doanh nghiệp tư nhân là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (19,1%) so với cùng kỳ, các loại hình doanh nghiệp còn lại đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ. Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy trong 9 tháng năm 2016, loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 20,2 tỷ đồng/doanh nghiệp, tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 6,3 tỷ đồng/doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên là 5,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, công ty hợp danh là 1,6 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,4 tỷ đồng/doanh nghiệp. Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 11.261 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 24,8%; Tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 24.408 doanh nghiệp, tăng 20,8%; Đông Nam Bộ có 34.996 doanh nghiệp, tăng 18,4%; Tây Nguyên có 1.935 doanh nghiệp, tăng 17,3%; Trung du và miền núi phía Bắc có 3.073 doanh nghiệp, tăng 16,8% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 5.778 doanh nghiệp, tăng 9,6%. So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 2.160 doanh nghiệp, tăng 99,1%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 377 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.001 doanh nghiệp, tăng 44,9%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 766 doanh nghiệp, tăng 40,3%; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 6.276 doanh nghiệp, tăng 28,9%;… Ở chiều ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.017 doanh nghiệp, giảm 32,6% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 1.342 doanh nghiệp, giảm 8,5%. Về tỷ lệ vốn đăng ký, thống kê cho thấy có 04 ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ, bao gồm: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 3.829 tỷ đồng, giảm 23,2%; Khai khoáng đăng ký 6.119 tỷ đồng và Xây dựng đăng ký 93.859 tỷ đồng cùng giảm 5,2%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống đăng ký 19.055 tỷ đồng, giảm 4,5%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2015. Trong 9 tháng năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 426.802 lao động; Bán buôn; Bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy là 170.012 lao động; Xây dựng là 85.192 lao động; Vận tải kho bãi với 39.678 lao động;…./
Mai Phương Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Filed in: Kinh tế Tags: ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn