List/Grid Điều lệ - Quy định Subscribe RSS feed of category Điều lệ - Quy định

ĐIỀU LỆ HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – ASEAN

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)  HỘI ...

Giới thiệu quyết định số 67 và 86 của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia

Quyết định thành lập Văn phòng đại diện khu vực phía Nam của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đặt tại TP. Hồ Chí ...

Báo cáo tại Hội nghị BCH TW Hội Vilacaed lần 3 nhiệm kỳ I ngày 2.7.2010

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             ...

Quyết định bổ nhiệm đại diện Hội Vilacaed khu vực phía Nam

  HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA ———————   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...

Quyết định bổ nhiệm đại diện Hội Vilacaed khu vực phía Nam

  HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA ———————   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...

Quyết định thành lập Văn phòng đại diện TW Hội Vilacaed tại Vương quốc Campuchia

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       VIỆT NAM- LÀO- CĂMPUCHIA                     Độc ...

Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Hợp tác và Phát triển

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       VIỆT NAM-LÀO-CAMPUCHA                                   Độc ...

Quyết định thành lập Tạp chí Hợp tác và Phát triển

   HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       VIỆT NAM-LÀO-CAMPUCHA                                   Độc ...

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thông tin Tuyên truyền

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA —————– Số:   150 /HKTVLC-QĐ CỘNG HOÀ XÃ ...

NGHỊ QUYẾT về hội phí gia nhập và hội phí hàng năm

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...
© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn