0

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Tam giác phát triển Camphuchia – Lào – Việt Nam đến năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Tam giác phát triển Camphuchia – Lào – Việt Nam đến năm 2020 nhằm thúc đẩy nhanh và bền vững, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển với các vùng, khu vực của mỗi nước trên cơ sở khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tăng cường mối liên kết kinh tế. Đây là nội dung quan trọng trong chương trình hợp tác giữa ba nước.  
Mục tiêu tăng trưởng
Dự kiến trong giai đoạn 2011-2020 tốc độ tăng trưởng của các địa phương của Việt Nam trong Tam giác phát triển (TGPT) đạt 13,5-14%/năm. Tính chung cả khu vực TGPT dự kiến trong giai đoạn này tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 10-11%/năm. Dự kiến GDP bình quân đầu người khu vực TGPT tăng từ 838 USD năm 2010 lên 1.300 USD vào năm 2015 và khoảng 2000 USD năm 2020.
Trên cơ sở các lĩnh vực ưu tiên được đề xuất của các nước, các lĩnh vực ưu tiên phát triển và hợp tác trong TGPT bao gồm Kết cấu hạ tầng; Nông lâm nghiệp; Dịch vụ; Công nghiệp; Các lĩnh vực xã hội và khoa học – công nghệ; Bảo vệ môi trường và quản lý đất đai hiệu quả; An ninh quốc phòng; Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư.
Trong thời gian tới, các quốc gia trong khu vực TGPT tiếp tục điều chỉnh quan điểm phát triển và hợp tác. Theo đó, song song với hợp tác nội vùng, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư từ nước ngoài, nhất là từ các nhà tài trợ lớn như Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…Bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế cần chú trọng hợp tác phát triển các lĩnh vực như y tế, giáo dục – đào tạo, xóa đói giảm nghèo.
Tiếp tục phối hợp với các kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp, cải tạo các trục giao thông quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành, lĩnh vực khác hợp tác phát triển. Hợp tác xúc tiến kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực TGPT và các nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) cho các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng. Tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực ở các ngành kinh tế có nhiều tiềm năng nhất trong khu vực.
Lĩnh vực ưu tiên
Về phương hướng phát triển và hợp tác quốc tế dịch vụ, TGPT đề ra định hướng phát triển thương mại, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, ổn định thị trường và giá cả, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Chú trọng phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời mở rộng, phát triển thị trường nội địa. Hợp tác xúc tiến thương mại thông qua tổ chức hội chợ, triển lãm hàng hóa của các địa phương trong TGPT.
Về tài chính – ngân hàng – bảo hiểm cần đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tài chính, tín dụng, bảo hiểm…gắn với quá trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương trong TGPT nói chung và việc đẩy mạnh hợp tác giữa các nước, phát triển kinh tế cửa khẩu, xuất nhập khẩu. Cần mở rộng mạng lưới ngân hàng, tổ chức tín dụng và kinh doanh tiền tệ tại các địa phương trong TGPT nhằm huy động và đáp ứng kịp thời các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.
Về công nghiệp cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, đẩy mạnh chế biến cà phê, cao su, điều, bông…đồng thời chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Phát triển công nghiệp thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản có tính đến hiệu quả kinh tế – xã hội đảm bảo yêu cầu sinh thái.
Về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, ba nước cần coi giáo dục – đào tạo là một trong những khâu quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương trong TGPT. Chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh hợp tác đào tạo tại các tỉnh của Campuchia, Lào, Việt Nam. Ngoài ra, các lĩnh vực y tế, văn hóa – thông tin, lao động và các vấn đề xã hội khác cũng đã được xác định nhằm phát triển hơn nữa khu vực TGPT Campuchia – Lào – Việt Nam.
Xây dựng chính sách và cơ chế ưu đãi
Theo báo cáo, do trình độ phát triển khác nhau giữa ba quốc gia, vì vậy mỗi nước cần ban hành chính sách và cơ chế riêng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và yêu cầu phát triển của mình. Đối với Campuchia, cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực ưu tiên cần được đẩy mạnh. Cho đến nay, sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp vẫn còn thấp so với tiềm năng. Phát triển lĩnh vực này sẽ tạo thêm việc làm cho người dân, góp phần giảm nghèo tại các địa phương.
Đối với Lào, cần tập trung vào những cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển ngành thăm dò, khai thác khoáng sản và chế biến các sản phẩm khai khoáng để xuất khẩu ra thị trường bên ngoài, xem đây là lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, việc phát triển ngành nông lâm cũng là một thế mạnh của Lào vì tài nguyên đất đai còn có thể khai thác cho phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp.
Đối với Việt Nam, cần ưu tiên phát triển ngành nghề chế biến nông lâm sản nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực và thế giới. Việt Nam cần có chính sách đẩy mạnh công tác đào tạo để đáp ứng đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao. Ngoài ra, Việt Nam cần có các giải pháp để phát triển mạnh các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao về giống, cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao cung cấp cho khu vực TGPT.
Chính sách thương mại và đầu tư giữa ba quốc gia
Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã được ba nước thông qua, cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện một số chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa trong khu vực. Chính sách ưu đãi đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài của từng quốc gia trong TGPT cần dựa trên tình thần hợp tác hữu nghị, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua việc hợp lý hóa thủ tục đăng ký và thực hiện các dự án FDI của Campuchia – Lào – Việt Nam vào mỗi nước trong khu vực. Tăng cường khung pháp lý đối với doanh nghiệp có vốn FDI của mỗi nước trong TGPT. Mỗi nước thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư để tư vấn, giới thiệu, quảng bá và mở rộng xúc tiến đầu tư của mỗi nước, tăng cường thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân của mỗi nước.
Ngoài ra, cần tập trung vào các chính sách ưu đãi thương mại; chính sách đẩy mạnh phát triển thị trường thông qua việc cung cấp thường xuyên các thông tin chi tiết về thương mại và kinh tế của mỗi nước trên phương tiện truyền thông. Chính phủ mỗi nước cần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong việc thuê mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục hành chính…
Nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư, nhiều chính sách ưu đãi đã được áp dụng như Việt Nam đang áp dụng chính sách ưu đãi giảm thuế suất nhập khẩu tới 0% cho 40 mặt hàng của Campuchia và thỏa thuận áp dụng ưu đãi giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng từ Lào. Với các chính sách ưu đãi đã được thực hiện, kim ngạch xuất khẩu hai chiều giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia đang tiếp tục phát triển nhanh chóng, cơ cấu hàng hóa đã có chuyển biến tích cực, đã hình thành những nhóm hàng với số lượng ngày càng tăng và chất lượng ngày càng tốt./.
Nguồn: Tùng Linh Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Filed in: Đầu tư - Thương mại

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Leave a Reply

Submit Comment
© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn