Chức năng bình luận bị tắt ở Dự án nào thuộc phạm vi Luật Đấu thầu?

Dự án nào thuộc phạm vi Luật Đấu thầu?

Doanh nghiệp tư nhân của ông Lương Hải Kiên (tỉnh Hải Dương) và một ngân hàng (doanh nghiệp Nhà nước) cùng tài trợ xây dựng 1 trường học của 1 xã với giá trị là 10 tỷ đồng do UBND xã là chủ đầu tư. Doanh nghiệp ông Kiên đóng góp 7 tỷ đồng, ngân hàng đóng góp 3 tỷ đồng.
Ông Kiên muốn hỏi, doanh nghiệp ông dự định thi công xây dựng công trình trên có được không? Nếu được thì áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu như thế nào? Nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng (doanh nghiệp Nhà nước) tài trợ có thuộc vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước không? Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau: Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu số43/2013/QH13quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án; vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất. Đối với câu hỏi của ông Kiên, việc xác định dự án, gói thầu có thuộc phạm vi của Luật Đấu thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp dự án, gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo một trong các hình thức quy định tại Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13./.
Chinhphu.vn
Filed in: Pháp luật Tags: ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn