0

Đơn xin gia nhập (cá nhân)

Đề nghị gửi đơn về Văn phòng Trung ương Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia, Phòng 234-236 nhà A, trong khuôn viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội, hoặc theo số fax: 0804.4452; Email: vilacaed@ mpi.gov.vn; vilacaed@yahoo.com.vn. Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ theo số điện thoại : 0804.3470-0804.4452.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA

  Kính gửi:    Ban Thường vụ Trung ương Hội phát triển                                hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia   1. Tên tôi là:         ……………………………………………………………… Giới tính:……………………… 2. Sinh ngày: …………………………………………………………….  Tại: ……………………………. 3. Số chứng minh thư:…………………….. Cấp ngày:…………….Tại:………………………….. 4. Trình độ văn hóa:……………………….  Học hàm:……………. Học vị:………………………. 5. Địa chỉ nhà riêng:………………………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………. 6.Địa chỉ để Hội liên lạc:………………………………………………………………………………           Điện thoại di động:……………………………………… Fax:……………………………………….. Email: ………………………………………………………………………………………………………… 7. Đơn vị công tác:         …………………………………………………………………………………………… Địa chỉ đơn vị công tác:………………………………………………………………………………… Điện thoại:………………………………………… ……    Fax: ……………………………………. Website:……………………………………………………..Email:……………………………………… Chức vụ hiện tại:………………………………………………………………………………………….. Chuyên môn sâu để làm việc trong Hội: …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… 8. Lịch sử công tác có liên quan đến Lào và Campuchia (có thể viết thêm trên tờ giấy khác và gửi kèm phiếu đăng ký này): ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 9. Nguyện vọng khi tham gia Hội: ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. Sau khi nghiên c ứu Điều lệ Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Hội và mong muốn được tham gia Hội để đóng góp vào sự nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế và đầu tư giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Kính đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội xem xét kết nạp tôi là hội viên Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia. Nếu được kết nạp thành hội viên của Hội, tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của Hội và tích cực tham gia các hoạt động của Hội.
…………, ngày       tháng      năm 200

Người viết đơn

  Gửi về Văn phòng Trung ương Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia,Phòng 234-236 nhà A, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội, hoặc theo số fax: 0804.4452; Email: vilacaed@mpi.gov.vn; vilacaed@yahoo.com.vn. Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ theo số điện thoại : 0804.3470-0804.4452.
Filed in: Hỗ trợ hội viên, Thủ tục gia nhập

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Leave a Reply

Submit Comment
© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn