Chức năng bình luận bị tắt ở DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHDCND LÀO KHÓA MỚI

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHDCND LÀO KHÓA MỚI

Quốc hội nước CHDCND Lào , khóa VIII , kỳ họp thứ nhất từ (20-22/4/2016), đã bầu lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả như sau:
  1. Quốc hội: 
  – Chủ tịch: Pa-ny Da-tho-tu (nữ), UVBCT; – Các PCT: (i) Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Bí Thư TW Đảng ; (ii) Xổm-phăn Pheng-khăm-my, UVTW Đảng ; (iii) Xỉ-xảy  Lư-đệt-mun xỏn (nữ), UVTW Đảng ; (iv) Bun-pon Bút-ta-vông, UVTW Đảng.  
  1. Nhà nước:
  – Chủ tịch nước: Bun-nhăng Vo-la-chít, TBT BCHTW Đảng; – Phó Chủ tịch nước: Phăn-khăm Vi-pha-văn, UVBCT, Thường trực BBT.  
  1. Chính phủ:
  – Thủ tướng: Thoong-lun Xi-xu-lit, UVBCT; – Các PTTg: (i) Bun-thoong Chít-ma-ny, UVBCT; (ii) Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, UVBCT; (iii) Xổm-đi Đuông-đi, UVTW Đảng.
Filed in: Văn hóa - Xã hội Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn