Chức năng bình luận bị tắt ở Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

6,7

2

Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI)

Khoảng 4

3

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP

33-34

4

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

88

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Tỷ lệ che phủ rừng

Khoảng 41,6

Bộ Công Thương

6

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu

8-10

7

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu

Dưới 3

Bộ Y tế

8

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) (giường bệnh)

26

9

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

Trên 88,5

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

10

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, trong đó: giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo

1-1,5 4

11

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị

Dưới 4

12

Tỷ lệ lao động qua đào tạo, trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận đào tạo

58-60 23-23,5

Filed in: Việt Nam Tags: ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn