Chức năng bình luận bị tắt ở Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các hàng hóa từ Lào

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các hàng hóa từ Lào

Một góc Hội chợ Thương mại Lào-Việt 2016. (Nguồn: TTXVN)
Nghị định 124/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa được Chính phủ ban hành.
Nghị định này ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký tại Vientiane ngày 3/3/2015 và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam-Lào. Ban hành kèm theo Nghị định này là Phụ lục I Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) khi nhập khẩu vào Việt Nam; Phụ lục II – Danh mục hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế quan; Phụ lục III – Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hàng năm khi nhập khẩu vào Việt Nam. Giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA Nghị định nêu rõ hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Biểu thuế ATIGA). Trường hợp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ATIGA cao hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN). Hàng hóa nêu trên phải đáp ứng các điều kiện: Được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào Việt Nam; đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam-Lào theo quy định và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cấp theo quy định. Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan, mà không thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc Danh mục hàng hóa và số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III khi nhập khẩu vào Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan với mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% và thực hiện theo văn bản của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục III và đáp ứng các điều kiện quy định có số lượng nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III, trừ mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định, thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch được áp dụng thuế suất nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục III nhưng không đáp ứng các điều kiện quy định có số lượng nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III, trừ mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định, thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016 đến ngày 3/10/2020./.
TTXVN/VIETNAM+
Filed in: Đầu tư - TM Tags: ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn