0

BCH TW Hội họp thường niên 2013

 

Ngày 9/4/2013, BCH TW Hội họp phiên thường niên nhằm đánh giá kết quả công tác Hội năm 2012 và bàn công tác năm 2013, Hội nghị đã tập trung thảo luận về các vấn đề sau đây:

1. Đánh giá hoạt động Hội năm 2012

– Thống nhất Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội trong năm 2012 do thường trực Hội báo cáo.

– Đánh giá cao sự cố gắng và các kết quá hoạt động của Hội năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và trong nước đặc biệt khó khăn nhưng vẫn thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

– Hội với sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự Hợp tác của các tổ chức ở TW địa phương đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt là hoạt động hưởng ứng Năm Đoàn kết Việt Nam – Lào và Kỷ niệm 50 năm Quan hệ Việt Nam – Lào và 45 năm Quan hệ Việt Nam – Campuchia được đánh giá cao, nâng cao vị thế, ảnh hưởng của Hội cần được tiếp tục phát huy.

– Có bước tiến mới trong công tác đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa Hội với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; giữa Hội với Đại sứ quán các nước Lào – Campuchia – Myanmar tạo thuận lợi cho hoạt động Hội và Hội viên.

– Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, ấn phẩm, truyền hình phổ biến pháp luật, tư vấn hỗ trợ Hội viên trong hoạt động đầu tư Kinh doanh ở Lào, Campuchia được thường trực Hội quan tâm, đã bước đầu có tác dụng cho hội viên; cần tiếp tục phát huy và cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn.

– Việc duy trì, củng cố Báo Thời báo Mekong là cơ quan phát ngôn của Hội trong điều kiện hiện nay được ghi nhận là sự cố gắng rất lớn của TW Hội.

– Hoạt động của các Hội địa phương và các văn phòng đại diện, các hội thành viên tại Campuchia, Lào đã đóng góp nhiều cho sự phát triển chung của Hội. Đặc biệt, Ban chấp hành ghi nhận sự hoạt động rất năng động tích cực của Hội phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tỉnh Nghệ An và Văn phòng đại diện của Hội tại Campuchia.

– Hoạt động của các viện, trung tâm trực thuộc năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, nhiều đơn vị còn khó khăn và có những đơn vị từ khi thành lập chưa hoạt động được. Cần có biện pháp củng cố, thúc đẩy các đơn vị hoạt động có hiệu quả cao. Những đơn vị khó khăn và những đơn vị chưa hoạt động cần xem xét, củng cố, tổ chức lại nếu không được thì giải thể không kéo dài tình trạng trên.

– Công tác Hội viên và công tác tổ chức năm qua tuy có làm nhưng kết quả rất thấp, một phần do ảnh hưởng tình hình kinh tế chung, một phần do phương pháp còn lúng túng vì thiếu kinh phí hoạt động. Đây là một trong những trọng tâm của Hội cần tập trung khắc phục để có thể duy trì hoạt động Hội ngày càng tốt hơn.

– Tài chính Hội ngày càng khó khăn, cần động viên mọi tiềm năng của Hội, tham gia các chương trình của Nhà nước, động viên sự ủng hộ đóng góp của hội viên và đẩy mạnh công tác phục vụ hội viên để tạo nguồn thu.

2. Về kế hoạch hoạt động năm 2013

Hội nghị thống nhất với Dự thảo Kế hoạch năm 2013 do thường trực TW Hội trình trong đó đặc biệt tập trung thực hiện một số nội dung chính sau:

a, Tiến hành các bước chuẩn bị để tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ 2 của Hội vào thời điểm thích hợp, bao gồm:

– Tiến hành đánh giá tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ 1(2008-2013) bao gồm: thành tích, bài học thành công, các hạn chế, các bài học cần rút kinh nghiệp làm cơ sở xây dựng chương trình hoạt động Hội khóa 2(2014-2018).

– Căn cứ thực tiễn để xem xét lại điều lệ của Hội, các nghị quyết đại hội khóa 1, các nghị quyết, quy định của Ban chấp hành TW từ đó chuẩn bị các kiến nghị để Đại hội khóa 2 xem xét.

– Giao ban thường trực lập Kế hoạch Đại hội trình Chủ tịch phê duyệt để tổ chức bao gồm vấn đề hình thức Đại hội, văn kiện, nhân sự, tài chính, vấn đề hội viên

b, Về công tác tổ chức

– Tiến hành soát xét, cập nhật, phân loại lại số hội viên đã có đề xuất giải pháp củng cố, tăng cường phát triển hội viên.

– Đẩy mạnh việc phát triển các hội địa phương đặc biệt là ở các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia và xây dựng các chi hội ngành Kinh tế Kĩ thuật.

– Đánh giá lại các đơn vị trực thuộc từ đó có kế hoạch củng cố, tăng cường để hoạt động có hiệu quả. Những đơn vị không tự vươn lên được hoặc không hoạt động thì có kế hoạch điều chỉnh hoặc đình chỉ hoạt động hoặc giải thể.

– Tập trung giải quyết những vướng mặc của công tác thông tin, đặc biệt là tập trung chỉ đạo, củng cố Báo Thời báo Mekong, tạp chí Hợp tác và Phát triển, đổi mới công nghệ và nội dung trang thông tin của Hội.

– Tổ chức chương trình tuyên truyền nhằm hưởng ứng Đại hội nhiệm lỳ 2 của Hội.

– Tập trung tổ chức tốt Diễn đàn Mekong 2013 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ. Thực hiện tốt nhất các kế hoạch đã được Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

– Thống nhất chuẩn bị triển khai các đề án đã được nêu trong Báo cáo, Kế hoạch năm 2013.

Filed in: Hoạt động của Hội

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Leave a Reply

Submit Comment
© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn